messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
play_arrow รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 45
รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 162
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของอบต.หนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ6เดือน จากระบบe-PlanNACC poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 251
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของอบต.หนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ6เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 258
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของอบต.หนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ6เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 362
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของอบต.หนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ12เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | เปิดอ่าน : 394
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของอบต.หนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ6เดือนแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 375
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 365
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1