องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
camera_alt ภาพกิจกรรมโครงการ/ผลงาน
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสันติ สาสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบหนองบัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่ตำบลหนองบัว ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เข้าร่วมโครงการ "สุโขทัยปลอดขยะ"... [17 พฤษภาคม 2565]
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 [12 เมษายน 2565]
วันที่ 29 มีนาคม 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมนิเทศ ให้ความรู้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.หนองบัว โดยนายสันติ สาสิงห์ นายก อบต.หนองบัว ให้การต้อนรับ... [30 มีนาคม 2565]
วันที่ 29 มีนาคม 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมนิเทศ ให้ความรู้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.หนองบัว โดยนายสันติ สาสิงห์ นายก อบต.หนองบัว ให้การต้อนรับ... [30 มีนาคม 2565]
วันที่ 28 มีนาคม 2565 สำนักงาน ปปช.จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมดำเนินโครงการ ประเมิน คุณธรรม ความโปร่งใส หน่วยงานภาครัฐ (TTA) ประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดสุโขทัย [30 มีนาคม 2565]
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายอำเภอศรีนคร นายก อบต.หนองบัว ปลัด อบต.หนองบัว พนักงาน อบต.หนองบัว และส่วนราชการ เข้าร่วมงาน การตรวจประเมินผลงานดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้านแบบ... [23 กุมภาพันธ์ 2565]
เมื่อวันที่ 7 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายสันติ สาสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อร่วมดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น... [15 กุมภาพันธ์ 2565]
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 02.00 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ ณ บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว โดยมีนางณัฐชา กรรณ์ณิการ์ เป็นเจ้าบ้าน ลักษณะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ได้รับความเสียหายทั้งหลัง... [15 กุมภาพันธ์ 2565]
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 [21 ตุลาคม 2564]
โครงการสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการ (Quarantine) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว วันที่ 16 กันยายน 2564 [16 กันยายน 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 50 รายการ) 1 2 3 4 5