messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
camera_alt ภาพกิจกรรมโครงการ/ผลงาน
โครงการ อบจ.สุโขทัย ช่วยเหลือผู้ประชาชน ประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[14 มิถุนายน 2567]
พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 46 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567[13 มิถุนายน 2567]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567[3 มิถุนายน 2567]
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567[21 พฤษภาคม 2567]
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [14 พฤษภาคม 2567]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว[6 มีนาคม 2567]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว[23 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรม Re-x-ray โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์[26 มกราคม 2567]
กิจกรรมการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว[17 มกราคม 2567]
กิจกรรมเนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖[5 ธันวาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 - 10 (ทั้งหมด 153 รายการ)