องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
insert_drive_file แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo การเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรคในช่วงฤดูฝน
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองสาธารณสุขฯ | เปิดอ่าน : 7
photo สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมเสริมผิวถนนลูกรัง สายรอบบึงลับแล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในวัยแรงงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองสาธารณสุขฯ | เปิดอ่าน : 29
photo โรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : กองสาธารณสุขฯ | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file แผนการรณรงค์ฉีดวัคซีนตามโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : กองสาธารณสุขฯ | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
photo ประกาศเตือนพายุฤดูร้อน 20 - 22 มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานผลความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo ประกาศเตือนพายุฤดูร้อน 12-14 มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 31
photo ขอความร่วมมือประชาชน ร้านค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วม ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนเสียภายนอ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล/ตำแหน่งสายงานบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 40
1 - 20 (ทั้งหมด 384 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20