องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
find_in_page ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบล/ตำแหน่งสายบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณคลองดาดคอนกรีตหลังวัด จำนวน 7 จุด หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย ประจำวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 27
photo การสำรวจครัวเรือนผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตะภัย) เมื่อวีันที่ 22 เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 33
photo การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย ประจำวันที่ 18 เมาษายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file การดำเนินประเมิินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.หนองบัว อำเภอศรีนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย ประจำวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย ประจำวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 47
find_in_page ขอเชิญตอบแบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโข poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 61
find_in_page ประชาสัมพันธ์รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย ประจำวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
photo งานจัดเก็บรายได้กองคลัง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1-8 เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวก poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
photo ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file ประกาศผลการลดการใช้พลังงานตามมารการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับโอนนักงานส่วนตำบล/พนักงานท้องถิ่นอื่นสายงานผู้ปฎิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 180
1 - 20 (ทั้งหมด 321 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17