messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

บริการข้อมูล
facebook
play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ..อบต.หนองบัว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

image จดหมายข่าว
ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ThaiD (ไทยดี)
บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปี 2567
เอกสารยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กองคลัง โทร.055-951302
เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย (2)
เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย (1)
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ พร้อมรับชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอัตราการจัดเก็บฯ ประจำปี 2567
ปิดป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
การรับซื้อขยะรีไซเคิล ตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : กองสาธารณสุขฯ | เปิดอ่าน : pageview6
มอบถุงยังชีพเนื่องจากสถาณการณ์ฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมขังบริเวณตำบลหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview28
เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36

camera_alt ภาพกิจกรรมโครงการ/ผลงาน
โครงการ อบจ.สุโขทัย ช่วยเหลือผู้ประชาชน ประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 46 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
กิจกรรม Re-x-ray โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
รอปรับปรุง

 

facebook
รอปรับปรุง

 

verified_user แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
verified_user ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสันติ สาสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 081-044-1706
(นายสันติ สาสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 081-044-1706
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.หนองบัว

สถิติ sitemap
วันนี้ 83
เดือนนี้1,861
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)63,485
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
10/06/2567
20/06/2567
หารือเกี่ยวกับประเภทของสิ่งปลูกสร้าง และการวัดขนาดสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
19/06/2567
19/06/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 19]
กม.
19/06/2567
19/06/2567
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
กพส.
19/06/2567
19/06/2567
ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน Young Leaders หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง) (Environmental Management) ฯ


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ