messager
 
play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
verified_user แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริต

image จดหมายข่าว
ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ThaiD (ไทยดี)
บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปี 2567
เอกสารยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กองคลัง โทร.055-951302
เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย (2)
เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย (1)
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ พร้อมรับชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอัตราการจัดเก็บฯ ประจำปี 2567
ปิดป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567
 

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview30
เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview43
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ พร้อมรับชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview24
camera_alt ภาพกิจกรรมโครงการ/ผลงาน

โครงการ อบจ.สุโขทัย ช่วยเหลือผู้ประชาชน ประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[14 มิถุนายน 2567]

พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 46 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567[13 มิถุนายน 2567]

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567[3 มิถุนายน 2567]
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview4
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview5
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview6
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview6
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
08/07/2567
08/07/2567
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม
กค.
08/07/2567
08/07/2567
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
สน.คท.
08/07/2567
08/07/2567
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษี (LTAX GIS) และการปรับปรุงข้อมูลตามมาตรา 10 เพื่อรองรับการใช้งานในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สินของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2]
สน.บถ.
05/07/2567
08/07/2567
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด
สน.คท.
05/07/2567
08/07/2567
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น เกี่ยวกับวงเงินการให้กู้
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
05/07/2567
05/07/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)
ดูเมนูทั้งหมด
ระเบียบ/กฎหมาย

สถิติ sitemap
วันนี้ 110
เดือนนี้1,861
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)63,485
ทั้งหมด 280,000