องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

บริการข้อมูล
facebook
play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2566)


image จดหมายข่าว
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ลงพื้นที่รับชำระค่าธรรมเนียมมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี 2566(ห้วงครึ่งปีแรก)
ประกาศเตือน พายุฤดูร้อน 12-14 มีนาคม 2566
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ลงพื้นที่รับชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566
การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรมปลูกต้นไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น" ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ...
ลงพื้นที่สำรวจสิ่งปลูกสร้างใหม่และสิ่งปลูกสร้างเพื่อการพาณิชย์ ประจำปี 2565
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
ประกาศเตือนพายุฤดูร้อน 20 - 22 มีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศเตือนพายุฤดูร้อน 12-14 มีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview7

camera_alt ภาพกิจกรรมโครงการ/ผลงาน
กิจกรรมประชาคมการให้ความรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลหนองบัว
กิจกรรมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ
กิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามเผาขยะ
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง(น้ำหมักชีวภาพและน้ำยาอเนกประสงค์)
การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและกลั่นกรองโครงการฯ
กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี
กิจกรรมการสำรวจสุนัข แมว ตำบลหนองบัว ตามโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
รอปรับปรุง

 

facebook
รอปรับปรุง

 

verified_user แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
verified_user ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสันติ สาสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 081-044-1706
(นายสันติ สาสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 081-044-1706
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.หนองบัว

สถิติ sitemap
วันนี้ 2280
เดือนนี้6,793
ทั้งหมด296,246


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
28/03/2566
28/03/2566
ขอจัดส่งเอกสารองค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย
ตบ.
28/03/2566
28/03/2566
การตรวจสอบการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
28/03/2566
28/03/2566
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กสธ.
27/03/2566
28/03/2566
ปัญหาอุปสรรคหลังการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กพส.
28/03/2566
28/03/2566
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กพส.
27/03/2566
28/03/2566
ขอแจ้งข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาของ นายบุญมี สุระโคตร
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ