messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
group คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
นายสันติ สาสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 081-044-1706
นายทม แสนจุ้ย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 084-948-9171
นายประจวบ รู้รอบ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 084-330-2921
นายถวิล สัพวะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 089-858-1027