องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 213 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180 โทร./โทรสาร. 055-951-302

บริการข้อมูล
facebook

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 168
group คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
นายสันติ สาสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 081-044-1706
นายสันติ สาสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 081-044-1706
นายชัยโชค หนูทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 089-906-2071
นายชัยโชค หนูทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 089-906-2071
นายสมหวัง จันทร์ผ่อง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 081-861-1503
นายสมหวัง จันทร์ผ่อง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 081-861-1503
นายพชร เลื่อนลอย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 064-107-6223
นายพชร เลื่อนลอย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 064-107-6223
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสันติ สาสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว
โทร : 081-044-1706
(นายสันติ สาสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว
โทร : 081-044-1706
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร