องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 213 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180 โทร./โทรสาร. 055-951-302

บริการข้อมูล
facebook
group คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
นายสันติ สาสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
นายสันติ สาสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
นายทม แสนจุ้ย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
นายทม แสนจุ้ย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
นายสมหวัง จันทร์ผ่อง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
นายสมหวัง จันทร์ผ่อง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
นายถวิล สัพวะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายถวิล สัพวะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสันติ สาสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
(นายสันติ สาสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 282