messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
play_arrow ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติอบต.หนองบัว เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 374
แต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจและข้อบัญญัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2560 | เปิดอ่าน : 384
1 - 2 (ทั้งหมด 2 รายการ) 1