messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกทางหลวง 1318 หมู่ที่ 6 บ้านบึง ตำบลหนองบัว ถึง หมู่ที่ 7 ตำบลปากน้ำ (ช่วงที่ 1) ตำบลหนองบัว กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,000.00 เมตร หนา 4 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซ่อมเสริมผิวถนนลูกรัง สายรอบบึงลับแล (ช่วงที่2) หมู่ที่ 6 บ้านบึง ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นมะกอก หมู่ที่4 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว กว้าง 5 เมตร ยาว 337 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,685 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็กสายจากแยก ทล.-1318 -คลองวังน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านบึงตำบลหนองบัว กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณคลองดาดคอนกรีต หลังวัด จำนวน 7 จุด หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 124
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบบึงลับแลหมู่ที่ 7 บ้านบึงลับแล ตำบลหนองบัวกว้าง 6 เมตร ยาว 1,615 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,690 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 264
rss_feed โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางหมู่ที่ 1 บ้านป่ากระทุ่ม ตำบลหนองบัว ถนนกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,090 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 241
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านศิริพัฒนา ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 378
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 1318-คลองวง (ซอยโพคู่) หมู่ที่ 8 บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 441
rss_feed โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 425
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาบ้านไร่เมืองกาญจน์ หมู่ที่ 3 บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,925 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 1 สาย
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 271
rss_feed ครุภัณฑ์สำรวจกล้องวัดมุมพร้อมอุปกรณ์
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 301
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1