องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรมการใช้วัสดุจากเศษผ้า การถักเปลญวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด : โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรมการใช้วัสดุจากเศษผ้า การถักเปลญวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ผู้โพส : สำนักปลัด