องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลตำบลหนองบัว ตามแนวทางโครงการ"จังหวัดสุโขทัยปลอดขยะ ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕" ตำบลหนองบัว และกิจกรรม Big Cleaning Day ตำบลหนองบัว
ผู้โพส : กองสาธารณสุขฯ