messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
folder การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนฯ
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 33
การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 22
สรุปผลดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 82
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 9/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 98
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชาคมระดับตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 288
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1