messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
play_arrow แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 28
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 148
ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 152
เรื่องประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 148
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2561 | เปิดอ่าน : 382
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1