องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
play_arrow รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำรอบ-6-เดือน(แผนการเบิกจ่าย)
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 กองการเกษตร ปี2565
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 กองช่าง ปี2565
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 กองสาธารณสุข ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 กองการศึกษา ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 กองคลัง ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 สำนักปลัด ปี 65
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สาธาฯ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 กองช่าง 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 กองการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 กองการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 กองคลัง 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สำนักปลัด 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 กองการเกษตร 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 กองช่าง 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 กองสาธารณสุข 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 กองศึกษาฯ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 กองคลัง 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สำนักปลัด ปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรวม ไตรมาส 2 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน เงินรับฝาก ไตรมาส 1 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 62
1 - 20 (ทั้งหมด 56 รายการ) 1 2 3