องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 213 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180 โทร./โทรสาร. 055-951-302

บริการข้อมูล
facebook
play_arrow รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำรอบ-6-เดือน(แผนการเบิกจ่าย)
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายไตรมาส 4 ปี 64สำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายไตรมาส 4ปี64 กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายไตรมาส 4 ปี 64 กองการศึกษาฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายไตรมาส 4 ปี64 กองสาธารณสุขฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายไตรมาส 4 ปี64 กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายไตรมาส 4 ปี64 กองเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายไตรมาส 4 ปี64 เงินรับฝาก poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานเบิกจ่ายสำนักปลัด ไตรมาส 3 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file รายงานผลดำเนินการเบิกจ่าย กองคลัง ไตรมาส 3 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file รายงานผลดำเนินการเบิกจ่าย กองการศึกษา ไตรมาส 3 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file รายงานผลดำเนินการเบิกจ่าย กองสาธารณสุข ไตรมาส 3 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file รายงานผลดำเนินการเบิกจ่าย กองช่าง ไตรมาส 3 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file รายงานผลดำเนินการเบิกจ่าย กองเกษตรไตรมาส 3 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย เงินนอกงบประมาณ ไตรมาส 3 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564 สำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564 กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2564 กองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2564 สาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2564 กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2564 กองการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 74 |
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสันติ สาสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
(นายสันติ สาสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 251