messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
play_arrow รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำรอบ-6-เดือน(แผนการเบิกจ่าย)
รายงานผลดำเนินงานรวมไตรมาส1ปี2566
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9
รายงานผลดำเนินงานรวมไตรมาส2ปี2567
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
รายงานผลดำเนินงานรวมไตรมาส1ปี2567
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 8
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
รายงานผลดำเนินงานรวมไตรมาส3ปี2566
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
รายงานผลดำเนินงานรวมไตรมาส2ปี2566
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 กองการเกษตร ปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 41
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 กองช่าง ปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 57
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 กองสาธารณสุข ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 62
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 กองการศึกษา ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 52
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 กองคลัง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 43
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 สำนักปลัด ปี 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 55
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สาธาฯ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 69
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 กองช่าง 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 65
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 กองการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 78
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 กองการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 71
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 กองคลัง 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 52
1 - 20 (ทั้งหมด 65 รายการ) 1 2 3 4