องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
play_arrow รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำรอบ-6-เดือน(แผนการเบิกจ่าย)
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 กองการเกษตร 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 กองช่าง 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 กองสาธารณสุข 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 กองศึกษาฯ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 กองคลัง 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สำนักปลัด ปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรวม ไตรมาส 2 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน เงินรับฝาก ไตรมาส 1 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน กองเกษตร ไตรมาส 1 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน กองช่าง ไตรมาส 1 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน สาธา ฯ ไตรมาส 1ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน กองศึกษา ไตรมาส 1 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน กอลคลัง ไตรมาส 1 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน สำนักปลัด ไตรมาส 1 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายไตรมาส 4 ปี64 เงินรับฝาก poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายไตรมาส 4 ปี64 กองเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายไตรมาส 4 ปี64 กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายไตรมาส 4 ปี64 กองสาธารณสุขฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายไตรมาส 4 ปี 64 กองการศึกษาฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายไตรมาส 4ปี64 กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 69
1 - 20 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1 2 3