องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 213 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180 โทร./โทรสาร. 055-951-302

บริการข้อมูล
facebook

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 136
play_arrow รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำรอบ-6-เดือน(แผนการเบิกจ่าย)
insert_drive_file แผนการเบิกจ่ายสำนักปลัด ไตรมาส 3 ปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย กองคลัง ไตรมาส 3 ปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย กองการศึกษา ไตรมาส 3 ปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย กองสาธารณสุข ไตรมาส 3 ปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย กองช่าง ไตรมาส 3 ปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย กองเกษตรไตรมาส 3 ปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย เงินนอกงบประมาณ ไตรมาส 3 ปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564 สำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564 กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2564 กองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2564 สาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2564 กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2564 กองการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี2564 เงินรับฝาก poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2564 สำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2564 กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2564 กองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2564 กองสาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2564 กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2564 กองการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 68 |
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสันติ สาสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว
โทร : 081-044-1706
(นายสันติ สาสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว
โทร : 081-044-1706
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร