องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ้มเติม ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.หนองบัว(2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 30
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 300
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่5/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 357
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่4/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่3/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 377
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 388
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 491
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 333
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2559 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 373
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1