องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 213 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180 โทร./โทรสาร. 055-951-302

บริการข้อมูล
facebook
play_arrow คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการของพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181 |
insert_drive_file คู่มือการจัดทำงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
insert_drive_file คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสันติ สาสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
(นายสันติ สาสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 234