องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
play_arrow การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างเดีอนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นสายงานปฎิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
insert_drive_file ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล/ตำแหน่งสายงานบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่นตำบลหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 306
insert_drive_file คำรับรองในการปฏิบัติราชการ สำหรับรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2560 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 293
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1