องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
play_arrow รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว รายงานการเงิน ผลการตรวจสอบต ของ สตง 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file ประกาศ รายงานการรับเงินจ่ายเงิน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264
insert_drive_file ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 389
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1