องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
folder ประกาศ
insert_drive_file ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศ ประชาสมันพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศ นโยบายลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองสาธารณสุขฯ | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ภายในเขตตำบลหนองบัว ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริการส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศ กำหนดให้สถานที่สาธารณะในพื้นที่เป็นเขตปลอดบุหรี่
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองสาธารณสุขฯ | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศนโยบายเพื่อดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : กองสาธารณสุขฯ | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file ประกาศการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 329
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 354
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 338
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 349
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2