messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
folder ประกาศ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 1
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 48
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 31
ประกาศ ประชาสมันพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 29
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 50
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 49
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 26
ประกาศ นโยบายลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 53
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 43
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 22
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 39
ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ภายในเขตตำบลหนองบัว ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 118
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริการส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 42
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 40
ประกาศ กำหนดให้สถานที่สาธารณะในพื้นที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 30
ประกาศนโยบายเพื่อดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 27
คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 225
ประกาศการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 365
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 380
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 384
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2