องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
folder ประกาศ
insert_drive_file ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ภายในเขตตำบลหนองบัว ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file ประกาศการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 262
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 289
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 265
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 285
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file ประกาศแก้ไขกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 273
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file ประกาศการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file ประกาศการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 259
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 268
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 239
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 268
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1