messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
play_arrow หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
find_in_page การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
ประกาศหลักเกณ์การเลื่อนขั้น ปี พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร (ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องรับสัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 135
การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 123
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353
ประกาศ มาตรการจูงใจในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-พ.ศ.2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1