messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
play_arrow แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 28
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส e-PlanNACC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 46
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 81
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 142
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 230
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 396
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563-2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 341
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 350
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2560 | เปิดอ่าน : 333
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1