องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
play_arrow แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file แผนเบิกจ่ายรวมไตรามาส 2 ปีงบ2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย กองเกษตร ไตรมาส 2 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย กองช่่าง ไตรมาส 2 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย กองสาธา ฯ ไตรมาส 2 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย กองการศึกษา ไตรมาส 2 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย กองคลัง ไตรมาส 2 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย สำนักปลัด ไตรมาส 2 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file แผนเบิกจ่ายรวมไตรามาส1 ปีงบ2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file แผยเบิกจ่ายไตรมาส1ปี65 กองเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file แผยเบิกจ่ายไตรมาส1ปี65 กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file แผยเบิกจ่ายไตรมาส1ปี65 กองสาธารณสุขฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file แผยเบิกจ่ายไตรมาส1ปี65 กองการศึกษาฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file แผยเบิกจ่ายไตรมาส1ปี65 กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file แผยเบิกจ่ายไตรมาส1ปี65 สำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย กองเกษตร ไตรมาส 4 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย กองสาธารณสุข ไตรมาส 4 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย ช่าง ไตรมาส 4 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย กองการศึกษา ไตรมาส 4 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย กองคลัง ไตรมาส 4 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file แผนการเบิกจ่ายสำนักปลัด ไตรมาส 4 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 81
1 - 20 (ทั้งหมด 56 รายการ) 1 2 3