messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
play_arrow แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลดำเนินงานรวมไตรมาส3ปี2567
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 8
แผนการใช้จ่ายรวม ไตรมาสที่ 2 ปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
แผนการใช้จ่ายรวม ไตรมาสที่ 1 ปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9
แผนการใช้จ่ายรวม ไตรมาสที่ 4 ปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7
แผนการใช้จ่ายรวม ไตรมาสที่ 3 ปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7
แผนการใช้จ่ายรวม ไตรมาสที่ 2 ปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7
แผนการเบิกจ่ายกองการศึกษา ไตรมาส 4 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 60
แผนการเบิกจ่ายสำนักปลัด ไตรมาส 4 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 51
แผนการเบิกจ่ายกองสาธารณสุข ไตรมาส 4 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 45
แผนการเบิกจ่าย กองการเกษตร ไตรมาส 4 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 51
แผนการเบิกจ่าย กองการเกษตร ไตรมาส 1 ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 53
แผนการเบิกจ่าย กองช่าง ไตรมาส 1 ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 30
แผนการเบิกจ่าย กองสาธารณสุข ไตรมาส 1 ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 62
แผนการเบิกจ่าย กองการศึกษา ไตรมาส 1 ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 66
แผนการเบิกจ่าย กองคลัง ไตรมาส 1 ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 55
แผนการเบิกจ่ายสำนักปลัด ไตรมาส 1 ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 42
แผนการเบิกจ่ายกองช่าง ไตรมาส 4 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 66
แผนการเบิกจ่าย กองคลัง ไตรมาส 4 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 59
แผนการเบิกจ่ายกองการเกษตร ไตรมาส 3 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 63
แผนการเบิกจ่าย กองคลัง ไตรมาส 3 ปี 25645 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 74
1 - 20 (ทั้งหมด 77 รายการ) 1 2 3 4