องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 213 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180 โทร./โทรสาร. 055-951-302

บริการข้อมูล
facebook
play_arrow แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file แผยเบิกจ่ายไตรมาส1ปี65 สำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file แผยเบิกจ่ายไตรมาส1ปี65 กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file แผยเบิกจ่ายไตรมาส1ปี65 กองการศึกษาฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file แผยเบิกจ่ายไตรมาส1ปี65 กองสาธารณสุขฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file แผยเบิกจ่ายไตรมาส1ปี65 กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file แผยเบิกจ่ายไตรมาส1ปี65 กองเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file แผนเบิกจ่ายรวมไตรามาส1 ปีงบ2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file แผนเบิกจ่ายรวมไตรามาส4 ปีงบ2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file แผนการเบิกจ่ายสำนักปลัด ไตรมาส 4 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย กองคลัง ไตรมาส 4 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย กองการศึกษา ไตรมาส 4 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย ช่าง ไตรมาส 4 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย กองสาธารณสุข ไตรมาส 4 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย กองเกษตร ไตรมาส 4 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file แผนการเบิกจ่ายสำนักปลัด ไตรมาส 3 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย กองคลัง ไตรมาส 3 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย กองการศึกษา ไตรมาส 3 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย กองสาธารณสุข ไตรมาส 3 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย กองเกษตร ไตรมาส 3 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย งบกลาง ไตรมาส 3 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 91 |
1 - 20 (ทั้งหมด 49 รายการ) 1 2 3
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสันติ สาสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
(นายสันติ สาสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 211