ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อนำมาใช้ในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง