ชื่อเรื่อง : ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกทางหลวง 1318 หมู่ที่ 6 บ้านบึง ตำบลหนองบัว ถึง หมู่ที่ 7 ตำบลปากน้ำ (ช่วงที่ 1) ตำบลหนองบัว กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,000.00 เมตร หนา 4 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย