ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง บบ 3284 สุโขทัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง