ชื่อเรื่อง : ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ Canon InkJet (อิงค์เจ็ท) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง