ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะ และป้ายไวนิลงดลดการเผาในพื้นที่โล่งแจ้งและในเขตชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง