ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมวิชาการ (กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ และกิจกรรมปลูกเห็ดนางฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง