ชื่อเรื่อง : ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ Canon Inkjet (อิงค์เจ็ท) หมายเลขครุภัณฑ์ 479-64-0021 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง