ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศอาคารโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง