ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาตกแต่งรถของดี ประจำตำบลหนองบัว ตามโครงการ เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมอาหาร ลานโคนม ชิมข้าวหอม หมากม่วงหมากอ้อยหวาน ย้อนวันวาน ของดีศรีนคร ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง