ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-9363 สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง