ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จำนวน 3 จุด บริเวณทางเข้าที่นิคมฯ 1 จุด และทางเข้าที่นางจำลอง นวมมะเริง 2 จุด หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง