ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง