ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมจุดถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 4,หมู่ที่ 6 คลองตาราง หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง