ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง