ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างซ่อมบำรุง รถยนต์บรรทุกดีเซล 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กต 4161 สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง