ชื่อเรื่อง : ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย และ น้ำยาพ่นหมอกควัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง