ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกดีเซล ทะเบียน กข 5579 สุโขทัย กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง