ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว (ประตูกระจกภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง