ชื่อเรื่อง : ซื้อหนังสือพิมพ์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ของเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง