ชื่อเรื่อง : การสำรวจครัวเรือนผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตะภัย) เมื่อวีันที่ 22 เมษายน 2565
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ได้เกิดฝนตกหนัก ลมกรรโชกแรง ทำให้ที่อยู่อาศัย โรงเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย และนายสันติ สาสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ทีมงานผู้บริหาร งานป้องกันฯ สำนักงานปลัด และกองช่าง ได้เข้าร่วมสำรวจสภาพความเสียหาย เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ครัวเรือนที่ประสบภัย(วาตะภัย) เขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อย่างเร่งด่วน
ชื่อไฟล์ : oNGdB0yTue40250.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 9lam3HETue40302.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3mfH4WZTue40317.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MOOJQM3Tue40326.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้