ชื่อเรื่อง : ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : SstoqKxFri101125.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง ดำเนินการติดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบรายการความถูกต้องของรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากเห็นว่าบัญชีรายการใดจัดทำขึ้นไม่ถูกต้อง ท่านสามารถเขียนคำร้องเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องได้ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-951302