ชื่อเรื่อง : ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ Canon MP287 Inkjet (อิงค์เจ็ท) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง