ชื่อเรื่อง : ซื้อก้อนเห็ดฟาง ตามโครงการ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมวิชาการ (กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ และกิจกรรมปลูกเห็ดนางฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง