ชื่อเรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของอบต.หนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ12เดือน (เดือนตุลาคม 2562-เดือนกันยายน 2563)

ชื่อไฟล์ : NtT6NXYWed102707.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้