messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกทางหลวง 1318 หมู่ที่ 6 บ้านบึง ตำบลหนองบัว ถึง หมู่ที่ 7 ตำบลปากน้ำ (ช่วงที่ 1) ตำบลหนองบัว กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,000.00 เมตร หนา 4 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน กลุ่มสตรีฯ (กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู แหนม/หมูส้ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล และ เครื่องสำรองไฟฟ้า) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มนางบุญเรือน สุขวัฒน์ หมู่ที่ 8 บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มนางมะลิ พัดภู่ หมู่ที่ 3 บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มนางวันเพ็ญ กรรณิการ์ หมู่ที่ 2 บ้านศิริพัฒนา ตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มนางสาวจำเริญ เพ็ชรดี หมู่ที่ 1 บ้านป่ากระทุ่ม ตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะสำหรับห้องประชุม และ ตู้ชั้นวางของ สำหรับวางเครื่องเสียงในห้องประชุม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มนางสาวจำเริญ เพ็ชรดี หมู่ที่ 1 บ้านป่ากระทุ่ม ตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อนำมาใช้ในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP รุ่น 315 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านนายไพศาล กาญจนประดิษฐ์ นายวิฑูรย์ มีคุณ และนายพนารัตน์ อินสะอาด หมู่ที่ 8 บ้านนิคมสหกรณ์ (ช่วง2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.1318(หลังป้อมเก่า)-บริเวณคลองวังน้ำ(ช่วงที่2) หมู่ที่ 6 บ้านบึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (รีีโมทเครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed วัสดุการศึกษา (วัสดุสำนักงาน)โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อผ้าเช็ดตัว ตามโครงการ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลหนองบัว เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายสมเกียรติ ประเสริฐศรี หมู่ที่ 5 บ้านหนองโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนายยวง สำเนียง ถึงเขตคลองมะพลับ หมู่ที่ 5 บ้านหนองโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล.เข้าบึง ซอยบ้านนางสมบูรณ์ เกี่ยวพันธ์ หมู่ที่ 7 บ้านบึงลับแล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายไวนิล (พิธีมอบวุฒิบัตรฯ) ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นประปาต่อจากประตูน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านบึงลับแล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายวิฑูรย์ มีคุณ-บ้านนางพนารัตน์ อินสะอาด หมู่ที่ 8 บ้านนิคมสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางกิ่งกาญจนา จันธิบุญ หมู่ที่ 8 บ้านนิคมสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ซิงค์ล้างจาน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังอัดบดเส้นริมคลอง จากที่ดินนางบัญญัติ เลื่อนลอย ถึงที่ดินนายฉลอง คัมภีร์ หมู่ที่ 3 บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังบ้านนางเจือ ทองดี ถึงที่ดินนายแนบ นงนุช (ช่วงที่4) พร้อมวางท่อ 1 จุด หมู่ที่ 6 บ้านบึง ตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยบ้านนายจุย กรรณิการ์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางจริยา พิมพา ถึงหน้าบ้านนางสาวจำลอง หาญมนต์ หมู่ที่ 3 บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สายสัญญาณ (แบบ HDMI) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลาง (ช่วงที่3) และวางท่อ 1 จุด หมู่ที่ 1 บ้านป่ากระทุ่ม ตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างโครงการซ่อมเสริมผิวถนนลูกรัง สายซอยช่วงที่ดินนายชนะ ตะขาบ ถึงที่ดินนายไฉน สุขวัฒน์ หมู่ที่ 8 บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะเปลี่ยนสายไฮดรอลิคตัวกวักขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ HP รุ่น 315 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้ออุปกรณ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างพ่นตราสัญลักษณ์ อบต.หนองบัว/รหัสครุภัณฑ์/ชื่ออบต.หนองบัว สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะและรถยนต์บรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อตลับหมึกสีดำปริ้นเตอร์ HP LaserJet กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
1 - 50 (ทั้งหมด 653 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14