องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า
รายละเอียด : เมื่่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายสันติ สาสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร เป็นประธานเปิด "โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า" โดยกองส่งเสริมการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับครัวเครือนตามแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2565
ผู้โพส : สำนักปลัด