องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 28 มีนาคม 2565 สำนักงาน ปปช.จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมดำเนินโครงการ ประเมิน คุณธรรม ความโปร่งใส หน่วยงานภาครัฐ (TTA) ประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดสุโขทัย
ผู้โพส : สำนักปลัด