องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
เมื่อวันที่ 7 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายสันติ สาสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อร่วมดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.หนองบัว มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับประชาชนได้อย่างแท้จริง
ผู้โพส : สำนักปลัด