messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรมการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายละเอียด : กิจกรรมการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ผู้โพส : กองสาธารณสุขฯ