messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
volume_down ตาราง-ปปช-01
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแบบ Asphaitic Concrete หมู่ที่ 1 บ้านป่ากระทุ่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.1318-คลองวง (ซอยโพคู่) หมู่ที่ 8 บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 361
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็ก พร้อมฝาเปิด ซอยนายอท กรรณิการ์ ม.6 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 398
โครงการเจอะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 404
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็ก ซอยนางสำราญ จงรัก ม.6 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 395
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA CAPE SEAL ซอยที่ 1 ม.1 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 424
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาิด และบ่อพัก ซอยการช่าง - คลองวง ม.8 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 370
โครงการ วางท่อ PVC เพื่อสูบน้ำไฟฟ้า บ้านป่ากระทุ่ม พร้อมประตูน้ำ ม.1 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 440
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายบุญทิ้ง - คลองวง ม.4 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 407
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 409
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพิชีย ได้ลาภ เชื่อมต่อสาย 1318 คลองวง ม.8 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 429
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดหน้าบ้าน นางสาววรรณพร โรยสูงเนิน ม.2 บ้านศิริพัฒนา ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 388
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนสาย 1318 ม.5 ม.4 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 453
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1