องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 213 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180 โทร./โทรสาร. 055-951-302

บริการข้อมูล
facebook
volume_down ตาราง-ปปช-01
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.1318-คลองวง (ซอยโพคู่) หมู่ที่ 8 บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนสาย 1318 ม.5 ม.4 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281 |
insert_drive_file โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดหน้าบ้าน นางสาววรรณพร โรยสูงเนิน ม.2 บ้านศิริพัฒนา ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228 |
insert_drive_file โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพิชีย ได้ลาภ เชื่อมต่อสาย 1318 คลองวง ม.8 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249 |
insert_drive_file โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251 |
insert_drive_file โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายบุญทิ้ง - คลองวง ม.4 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file โครงการ วางท่อ PVC เพื่อสูบน้ำไฟฟ้า บ้านป่ากระทุ่ม พร้อมประตูน้ำ ม.1 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาิด และบ่อพัก ซอยการช่าง - คลองวง ม.8 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA CAPE SEAL ซอยที่ 1 ม.1 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็ก ซอยนางสำราญ จงรัก ม.6 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229 |
insert_drive_file โครงการเจอะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็ก พร้อมฝาเปิด ซอยนายอท กรรณิการ์ ม.6 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสันติ สาสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
(นายสันติ สาสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 261